Home

Asociaţia Academică  Româno-Daneză / The Romanian-Danish Academic Association


Asociaţia Academică Româno-Daneză (AARD) este o organizație a persoanelor de formație academică și de origine romană care locuiesc în Danemarca, și a altor persoane din comunitatea daneză care sunt interesate de limba și cultura română.


The Romanian-Danish Academic Association (AARD) is an organization of professionals with an academic background and Romanian origins who live in Denmark, as well as of other people from the Danish community who are interested in the Romanian language and culture.


Scopul AARD / Goals


Scopul Asociației Academice Româno-Daneze este promovarea identității și a valorilor românești în mediile academice, culturale, științifice, tehnice, artistice și antreprenoriale din Danemarca. AARD își propune să constituie un pol de reprezentare a diasporei române înalt calificate în Danemarca în dialogul și parteneriatele concrete cu autorități din România și statul danez (asociații profesionale, universități, centre de cercetare, companii daneze etc.). AARD facilitează, totodată, schimbul de idei și inițiative ale profesioniștilor români, precum și atragerea tinerelor talente române prin activități de mentorat. AARD este o asociație deschisă ce se adresează tuturor experților români din Danemarca care activează în medii de cercetare și universitare, precum și activități de înaltă calificare.


The main goal of AARD is to promote the Romanian identity and values in the academic, cultural, scientific, technical, artistic and business environments in Denmark. AARD aims at being a pillar of representation for the highly-educated Romanian community in Denmark for the dialogue and partnership with authorities from both Romania and Denmark, e.g. professional associations, universities, research centers, companies etc. AARD facilitates the exchange of ideas and initiatives between Romanian professionals, as well as attracting young Romanian talents through mentorship activities. AARD is an open association targeting all highly-educated Romanian professionals with activities within research, academia, and other relevant areas.


Istoric / Brief history


In martie 2016, a avut loc la Copenhaga evenimentul de lansare a Asociației Academice Româno-Daneze (AARD). Profesioniști români în domenii diverse precum inginerie, IT, medicină, cercetare, științe sociale și studenți s-au intalnit la Ambasada Romaniei in Regatul Danemarcei pentru lansarea oficială a Asociației. Din partea Ambasadei României la Copenhaga, au participat Matei-Viorel Ardeleanu,  in calitate de ambasador  în Regatul Danemarcei și în Republica Islanda, precum și doi membri ai Misiunii.


A special event was organized in March 2016 to launch AARD. Romanian professionals from e.g. engineering, IT, medicine, and social sciences, and Romanian students gathered at the Embassy of Romania in the Kingdom of Denmark for the official launch of the association. From the Embassy’s side, Matei-Viorel Ardeleanu, who was at the time the Romanian Ambassador to the Kingdom of Denmark and the Republic of Iceland, as well as two other members of the diplomatic mission, attended the launch event.